Bilişim Van Projesi

Bilişim Van Projesi

Bilişim Van Projesi

Van İlinin teknoloji girişimciliği alanında etkinliğinin ve görünürlüğünün arttırılmasına (teknoloji, yaratıcılık ve yenilik odaklı girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi) yönelik yapılacak olan etkinlikte girişimcilerin ve öğrencilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini ve nitelikli IT uzmanlarını yetiştirecek Bilişim Van projesini desteklemek. Bilişim Van Projesinin toplam iki alt projeden (TeknoVan - YazılımVan) oluşan bir yapısı bulunmaktadır.

TeknoVan’ın Amacı:
Memleket Yatırımcısı-Ben Girişimciyim yarışması, BİGG Anadolu Görünürlük Faaliyetleri arttırılacak, Kuluçka programı Faaliyetleri, Yerinde Tanıtım ve İş birliği Faaliyetleri, Girişimci oryantasyon faaliyetleri, Mentorluk ve danışmanlık faaliyetleri, Uluslararası mentorluk faaliyetleri, Ulusal ve uluslararası sektörel zirvelerin yapılması, Yatırımcı-Girişimci Buluşması düzenlenmesi, Girişimci iş fikirlerinin takip süreci, Girişimci eğitim seminerleri faaliyetleri sonucunda teknoloji girişimciliği etkinliğini arttırmak, ulusal ve uluslararası arenada katma değerli 20 girişimci yetiştirmek, 10 firmanın ihracat yapmasını sağlamak, bu sayede katma değerli girişimler çıkarmak, teknoloji ihraç eden bir yapı oluşturmak.

YazılımVan’ın Amacı:
Proje 3 temel amaca sahiptir;
1- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde akademisyenlerin vereceği eğitimlerle alanında uzman yazılımcılar yetiştirmek.
2- Hem eğitimler boyunca kullanmak hem de Van ilinde yazılıma ilgi duyan öğrencilerin kullanımına açılmak üzere, 365 gün, 7/24 hizmet verecek bir bilgisayar laboratuvarının kurulması.
3- Bir sene içerisinde düzenlenecek çeşitli alanlarda konferanslar ve söyleşiler ile teknoloji alanında isim yapmış uzman konuşmacıları Van’da ağırlayarak, bu alana ilgi duyanlar ile buluşturmak ve katılımcıların ufuklarını açmak.
Kapsam
Protokol, teknoloji girişimciliği alanında projenin başvuru formunda tanımlanan hedeflere ulaşabilmesi ve projenin başarı ile tamamlanabilmesi için tarafların gerekli tüm tedbirleri ve yükümlülükleri yerine getirmesini kapsamaktadır. Bu doğrultuda tarafların yükümlülükleri belirlenmiş olup proje uygulama sürecinde bu yükümlülüklere riayet edilmesi esastır.

 

Hakkımızda