Tekno Van

Tekno Van

Tekno Van

Van İlinin teknoloji girişimciliği alanında etkinliğinin ve görünürlüğünün arttırılmasına (teknoloji, yaratıcılık ve yenilik odaklı girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi) yönelik yapılacak olan etkinlikte girişimcilerin ve öğrencilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini ve nitelikli IT uzmanlarını yetiştirecek Bilişim Van projesini desteklemek. Bilişim Van Projesinin toplam iki alt projeden (TeknoVan - YazılımVan) oluşan bir yapısı bulunmaktadır.

•    1000 kişiye ilk aşama girişimcilik eğitimleri ve mentörlük verilecek
•    40 firmaya fikri mülkiyet eğitimleri vererek 15 firmanın patent başvurusu yapmaları sağlanacak
•    40 Firmaya İhracat odaklı girişimcilik eğitimleri verilecek ve 10 firmanın ihracat yapmaları sağlanacak
•    15 girişimci adaylarının devlet fonlarından kaynaklarından yararlanmaları sağlanacak
•    20 Proje yatırımcı ile bir araya gelebilecek düzeye çıkarılacak
•    10 girişimci ile tanıtım videoları hazırlanacak,
•    İlin teknoloji tabanı gelişimi için ulusal ve uluslararası lobi çalışmaları yapılacak
•    Van ilini Teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi sağlanacak
•    365 Van Projesinde yer alan sektörlerin teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak bir platform oluşturulacak
•    TÜBİTAK, KOSGEB ve kamu fonlarına nitelikli projelerin gönderilmesi sağlanacak. Proje fonlamasında %80 başarı sağlanacak
•    2021 yılında 9 Milyon $ olan teknoloji tabanlı ihracat rakamının ilk yıl 10 Milyon$,
•    6 Girişimin yatırım alınması sağlanacak
•    Girişim Sermaye Fonu Kurulacak
•    Melek Yatırım Ağı Kurulması için çalışmalar Başlatılacak– Van BAN (Business Angels Network )
•    Teknoloji tabanlı firma sayısında % 5 artışı sağlanacak
•    Teknoloji istihdam oranını arttırılacak
•    Yerli ve Milli Teknoloji Girişimciler özendirilecek

Van Teknokent, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Merkez: Van Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği bir alan Kampüste: Van Teknokent ve İnnovan

Teknoloji Girişimciliği Alanında Etkinliğinin Arttırılması, ulusal ve uluslar arası arenada katma değerli girişimler çıkarmak ve teknolojiihraç eden bir yapı oluşturmak

İNOVAN 2023-Ben Girişimciyim yarışması, BİGG Anadolu Görünürlük Faaliyetleri arttırılacak, Kuluçka programı Faaliyetleri, Yerinde Tanıtım ve İş birliği Faaliyetleri, Girişimci oryantasyon faaliyetleri, Mentorluk ve danışmanlık faaliyetleri, Uluslararası mentorluk faaliyetleri, Yatırımcı-Girişimci Buluşması düzenlenmesi, Girişimci iş fikirlerinin takip süreci, Girişimci eğitim seminerleri faaliyetleri